FUNDACIÓ SALUT PLUS

SEU ACTIVITATS

Xalet Negre
Plaça d’en Coll, 4
Tel. 675 700 737
fundaciosalutplus@fundaciosalutplus.cat
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

SEU SOCIAL
C/Manel Farrés, 89, baixos, 2A
Tel. 675 700 737
fundaciosalutplus@fundaciosalutplus.cat
08173 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

  • D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, els afectats accepten que les seves dades personals, així com les que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Fundació Salut Plus, amb domicili al carrer Manel Farrés, 89, baixos, 2ª 08173 Sant Cugat del Vallès. Les esmentades dades han estat recollides per l’entitat amb la finalitat d’oferir el millor servei personalitzat i informar d’aquelles novetats que puguin ser del seu interès.Els afectats podran exercir els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit dirigit a Fundació Salut Plus, carrer Manel Farrés, 89, baixos, 2ª 08173 Sant Cugat del Vallès.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

També pots col·laborar fent una transferència a: La Caixa ES62 2100 0104 8102 0150 8471

col·laboradors