PACIENT CRÒNIC L'Organització Mundial de la Salut
les defineix com "afeccions de llarga durada
amb una progressió generalment lenta".

PACIENT CRÒNIC

Són processos que amenacen el benestar de la persona i la seva capacitat per realitzar activitats de manera episòdica, contínua o progressiva durant molts anys de la seva vida. No tan sols són les principals causants de morts sino que també representen grans i creixents causes de deteriorament i discapacitat per a les persones. L’espectre de problemes d’aquest pacient és gran i afecta tant la seva qualitat de vida i benestar, com els de familia i persones properes, i fins i tot pot tenir efectes econòmics importants.

L’impacte s’accentua per la seva situació de complexitat i pluripatologia: presència de vàries malalties cròniques a la vegada; visites hospitalàries (consultes externes, ingressos, urgències) i polimedicació. El pacient patirà en tot cas una disminució de la seva autonomia personal amb tots els efectes que comporta.

Des de la Fundació, creiem que és necessari un abordatge integral de la cronicitat des de tots els agents implicats: institucions sanitàries, pacients, entorn sòciofamiliar i la Fundació Salut Plus.

Principals grups de malalties cròniques

Malalties Cardiovasculars

infarts de miocardi, accidents cerebrovasculars,... Són la primera causa de mort a Espanya

Malalties Respiratòries

malaltia pulmonar obstructiva crònica, EPOC, asma...

Càncer

Diabetis

hipoertiroidisme, obesistat,... Les malalties metabòliques afecten a 1/3 de la població mundial

Malalties Mentals

depressió, trastorn bipolar, ...

Malalties Digestives

colitis ulcerosa, hipotiroidisme, pancreatitis, colon irritable, encefalopatia hepàtica,...

Impacte de la malaltia en el pacient crònic

L’impacte s’accentua per la seva situació de complexitat o pluripatología.

A les característiques com la presència de vàries malalties cròniques a la vegada, freqüents visites a l’hospital (consultes externes, ingressos, urgències), polimedicació, disminució de l’autonomia personal, amb situacions de discapacitat i dependencia i ús elevat de recursos sanitaris i socials, cal afegir factors adicionals com l’edat avançada, viure sol, poc suport familiar o social, seqüeles de patología prèvia,…

En l’àmbit familiar, l’existència del malalt crònic “obliga” a readaptar-se a la resta dels familiars o persones properes, provocant canvi de rols i alteracions en la dinàmica i estructura de la familia. Aquests canvis poden ser estructurals (patrons rígids de funcionament, aïllament social), evolutius (hi ha un moment de transició per adaptar-se a les necessitats) i emocionals (l’adaptació es recolza de vegades en mecanismes de defensa que poden convertir-se en patològics com la sobreprotecció o la “conspiració del silenci”).
Hi ha certes característiques familiars que afavoreixen l’adaptació, com la flexibilitat en la reorganització, la cohesió en les relacions familiars i xarxes socials i, per suposat, una bona comunicación que facilitarà els canvis.

L’aspecte de la polimedicació es un factor de risc. Segueix creixent, i la freqüència d’efectes adversos o les combinacions inapropiades de fàrmacs o les interaccions farmacològiques no previsibles preocupen a Atenció Primària.

També es important promoure la informació i participació entre pacients i persones cuidadores per assolir un bon acompliment terapèutic.

A qui ens dirigim?

Atenem persones afectades d’una o vàries malalties cròniques amb necessitats explícites d’atenció social i psicològica.

...i més

Què fem?

Volem donar resposta a les necessitats psicosocials amb un abordatge integral del pacient...

Veure

El Pacient Crònic

Pateix una malaltia de llarga durada i progressió lenta, que incideix negativament en la seva autonomia...

Veure

Serveis

Suport a pacients i familiars. Serveis a domicili.

Veure

Col·labora

Col·labora amb la Fundació Salut Plus, ...

Veure

Noticies

Estem al dia, novetats, events, conferències,...

Veure

Contacta

Si us plau escriu-nos, ens encantaria escoltar-te!

Veure

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

També pots col·laborar fent una transferència a: La Caixa ES62 2100 0104 8102 0150 8471

col·laboradors