Informació Legal

FUNDACIÓ SALUT PLUS
Carrer Manel Farrés, 89, local 2A
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
NIF:
 G 67356881

Telèfon:
675 700 737
Correu electrònic: fundaciosalutplus@fundaciosalutplus.com

Avís legal

La finalitat del web Fundació Salut Plus és la proporcionar informació sobre l’activitat que desenvolupa i la publicació d’articles relacionats amb l’activitat que desenvolupa.

Tota la informació continguda en la pàgina web de la Fundació Salut Plus és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que poden haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització. La responsabilitat de l’utilització de la informació del web de Fundació Salut Plus és de l’usuari. Fundació Salut Plus es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, així com el de limitar o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva. Fundació Salut Plus rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per Fundació Salut Plus, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de Fundació Salut Plus.

Fundació Salut Plus rebutja la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

L’única adreça oficial de Fundació Salut Plus a internet és: 
 https://fundaciosalutplus.cat/

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?

També pots col·laborar fent una transferència a: La Caixa ES62 2100 0104 8102 0150 8471

col·laboradors